بایگانی برچسب: متن های انرژی بخش

کارگردان این دنیا خداست…

کارگردان این دنیا خداست مهم نیست نقش ما در این مجموعه ثروتمند است یا تنگدست؛ سالم است یا بیمار؛ مهم این است که محبوب‌ترین کارگردان عالم نقشی به ما داده که باید به بهترین شکل آن را ایفا نماییم....

ادامه نوشته »

روزهای خوب خواهند آمد…

روزهای خوب خواهند امد...

وقتی صبحا از خواب بیدار میشیم، ما دوتا انتخاب داریم. برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شیم و رویاهامون رو دنبال كنیم. انتخاب با شماست... ما كسایی كه...

ادامه نوشته »