بایگانی برچسب: متن های بسیار زیبا از مناجات با خدا

خدایا به تو پناه میبرم…

خدایا به تو پناه میبرم از اینکـه در آراستن صورتم چنان مشغول شـوم که از اصلاح سیرتم باز بمانـم خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران ، شـــرم دارم از ...

ادامه نوشته »