بایگانی برچسب: متن های موفقیت

بیاییم منفی گرا نباشیم…

این دیوانگی‌ست که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته متنفر باشیم که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته رها کنیم که امید...

ادامه نوشته »

سادگی های کوچک چه کیفی دارد…

عاشقانه,عشق

چه کیفی دارد کسی باشد که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می زند لبخندی رویِ لبانت نقش ببندد و تو آرام بگویی جانم به گمانم اینطور که باشد تو حتی عاشق نامت می شوی که از طرز صدا کردنش بفهمی اسمت که هیچ...

ادامه نوشته »

دوچرخه سواری روی شیب زندگی…

در زمان کودکی تازه دوچرخه سواری رو یاد گرفته بودم ، هنوز با دو تا کمک هاش راه می رفتم یه روز تو راه برگشت ، تو شیب تند خیابون تصميم گرفتم از دوچرخه ام پیاده نشم و سواره ردش کنم چند لحظه بعد از ...

ادامه نوشته »