بایگانی برچسب: مجموعه آثار پابلو پیکاسو

داستانک: قیمت تجربه

پابلو پیکاسو (نقاش اسپانیایی) یک نقاشی را در عرض ۳ دقیقه کشید و قیمت هنگفتی بر روی آن گذاشت. یک خریدار با این قیمت گذاری مخالفت کرد و آن را برای ۳ دقیقه کار منصفانه ...

ادامه نوشته »