بایگانی برچسب: محل تلاقی دو دنیای متضاد: صحرای نامیبیا (آفریقا) و اقیانوس اطلس