بایگانی برچسب: محمود احمدی‌نژاد یکی از حامیانش را از پشت شیشه اتومبیل می‌بوسد.