بایگانی برچسب: مداحی که قلاده به گردنش انداخت و میگوید سگ حسینم