بایگانی برچسب: مداح مشهور، سازندگان پایتخت ۴ را ملعون خواند !