بایگانی برچسب: مدرسه محروم پیام ابتر ، ۱۸کیلومتری ایرانشهر