بایگانی برچسب: مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز در نشست با حضور سهامداران این شرکت حضور یافت. نشست مشترک سهام داران شرکت پدیده شاندیز با مدیر عامل این شرکت دیروز با حضور انبوهی از سهام داران در محل احداث شهر رویایی پدیده