بایگانی برچسب: مراسم مزایده فروش اولین اتومبیل علی کریمی به سود آسایشگاه معلولان