بایگانی برچسب: مرید و حکیم

یا حکیم! علم بهتراست یا ثروت؟

حکیمی درجمع مریدانش نشسته بود .... یکی از شاگردان از وی پرسید: استاد علم بهتراست یا ثروت؟ حکیم بی‌درنگ شمشیری بیرون آورد و مانند جومونگ شاگرد بخت برگشته را به سه قسمت نامساوی....

ادامه نوشته »