بایگانی برچسب: مسخره کردن نامه احمدی نژاد به اوباما

سلام باراک… من محمودم…

سلام باراک. من محمودم. یه دوره با هم همکار بودیم. تو رئیس‌جمهور آمریکا بودی، من رئیس‌جمهور ایران. یادمه چند دفعه با بچه‌ها و مشایی اینا، وانت گرفتیم تا ...

ادامه نوشته »