بایگانی برچسب: مسن‌ ترین موجود زنده ایران با ۴۵۰۰ سال سن