بایگانی برچسب: مصوبه فیلتر شدن تلگرام

تلگرام در سال ۹۶ فیلتر میشود

فیلتر شدن تلگرام در سال 96 - تلگرام بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 فیلتر خواهد شد. - بر اساس اخبار دریافتی، اصرارحامیان فیلتر تلگرام و مخالفت دولت روحانی، در نهایت...

ادامه نوشته »