بایگانی برچسب: مطالب آموزنده

قهوه زندگی…

قهوه خوشمزه است... خوشمزگی اش، به همان تلخ بودنش است. وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم، می گوییم چسبید... زندگی هم روزهای تلخش بد نیست، مثل قهوه می ماند...! تلخ...

ادامه نوشته »

زندگی زیباست (سری ۷)

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که: نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت. متوجه میشوی, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد، متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما...

ادامه نوشته »