بایگانی برچسب: مفتی اعظم عربستان: ایران گیاهی نجس و دشمن رسول خداست