بایگانی برچسب: مقاله درباره استرس

استرس این بلاها را سرتان می آورد

استرس - عوارض استرس

استرس - عوارض استرسپشت چراغ قرمز توقف کرده اید. چراغ سبز می شود و می خواهید حرکت کنید که ناگهان ماشینی با سرعت جت از سمت مخالف به سمت شما می آید. فورا ترمز می کنید، ماشین متوقف می شود و خوشبختانه هیچ تصادفی رخ نمی دهد. اما قلب شما به شدت می تپد، نفستان در سینه حبس شده است. آن را بیرون می دهید.

ادامه نوشته »