بایگانی برچسب: میفهمی چه میگویم ؟

فقط اولین دوست داشتن درد دارد…

فقط اولین دوست داشتن درد دارد ! وقتی میرود و تنهایت میگذارد نمیدانی چطور به دلت بفهمانی که محاسباتت غلط از آب درآمد .. چطور بگویی نشد... که نشکند... که نریزد .. بعد ها دوست داشتن هایت نه ...

ادامه نوشته »