بایگانی برچسب: نخستین لحظات عفونت چگونه است؟

عفونت چگونه شکل میگیرد؟

دانشمندان با استفاده از فناوری‌ها و مدلبندی محاسباتی که سرنوشت سلول‌های منفرد را رهگیری می‌کنند، اولین مراحل عفونت و چگونگی حضور لنفوسیت‌های تی را توصیف …

ادامه نوشته »