بایگانی برچسب: نسخه داروی دکتر تبریز

نسخه جالب پزشک تبریزی

پزشک تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست بدلیل اینکه بیمار استطاعت مالی ندارد طوریکه بیمار متوجه نشود برای هزینه داروها با پزشک تماس بگیرد او در این نامه نوشت :

ادامه نوشته »