بایگانی برچسب: نماز خواندن روحانی و مهدی هاشمی پشت سر آیت‌ رفسنجانی