بایگانی برچسب: هتل داراي آبشارها و ديوارهاي سبز

زیباترین هتل جهان

در مركز سنگاپور هتلي بنا شده كه ويژگي هاي خاصش آن را ممتاز كرده است. اين هتل كه داراي آبشارها و ديوارهاي سبز فوق العاده اي با گونه هاي مختلف گياهان است، چشم بينندگان را محور خود كرده و مانند يك كمربند سبز در وسط شهر عرضه اندام مي كند.

ادامه نوشته »