بایگانی برچسب: هجوم مردم هرمزگان به بیمارستان صحرایی و مجانی