بایگانی برچسب: همسر سید حسین آملی

عاشقی یعنی این…

درس عشق و فداکاری را از این خانم بایدآموخت.  نقش همسران جانبازان هشت سال حماسه و دفاع در حیات این عزیزان، امری غیر قابل انکار …

ادامه نوشته »