بایگانی برچسب: هی دهه شصتی سرتو بگیر بالا! میدونم تو جوونی پیر شدی… میدونم آهنگ یو یو بازی کردنت ، آژیر قرمز بود…