بایگانی برچسب: واژگونی و انفجار تانکر سوخت در سنندج