بایگانی برچسب: واکنش صادقیان به شعارهای “قلیونی قلیونی” علیه وی: حرف نزدم اما بغض داشتم