بایگانی برچسب: واکنش ظریف به شعار مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر مردم آمریکا