بایگانی برچسب: وسط راه

گاهی برای رسیدن باید نرفت…

مسیر راه,باید نرفت,وسط راه,انتهای راه

گاه می رویم تا برسیم کجایش را نمیدانیم فقط میرویم تا برسیم!! بی خبر از آن که همیشه رفتن راه رسیدن نیست گاهی برای رسیدن باید نرفت... باید ایستاد و نگریست به مسیر طی شده...

ادامه نوشته »