بایگانی برچسب: وظیفه جرمیل

معرفی انواع فرشته های الهی

انواع فرشته ها

جرمیل یکی از فرشتگانی است که وظیفه اش کمک به ایجاد تغیرات مثبت در زندگی آدمهاست. این فرشته به کمک انسان هایی می رود که قصد تغییر و دگرگونی در زندگی شان را دارند طوریکه جرمیل به کمک عواطف و...

ادامه نوشته »