بایگانی برچسب: پاکسازی روستای ” آهار” از زباله توسط شورای ده و داوطلبان مردمی