بایگانی برچسب: پله برقی انگشتان یک کودک 19 ماهه را قطع کرد