بایگانی برچسب: پل زیبای طبیعت در تهران، چند روز بعد از افتتاح