بایگانی برچسب: پمرگ غم انگیز کودک چینی

نوزادی که به علت بی توجهی پزشکان سوخت

نوزادی که به علت بی توجهی پزشکان سوخت

همین چند روز پیش خبر به دنیا امدن فرزند خانواده سلطنتی بریتانیا گوش رسانه ها را کر نمود.پرسنل بیمارستان با تلاش هر چه تمام سعی می نمودند بدون کوچکترین مشکل ممکن این زایمان به سرانجام رسد.اما شرایط در همین زمان در بیمارستانی در چین متفاوت گزارش شد

ادامه نوشته »