بایگانی برچسب: چرا من نمی توانم مثل شما شب ها تا دیر وقت بیدار بمانم

پاسخ های سوالات رایج فرزندانتان

تنها چیزی که بچه ها را خسته نمی کند، سوال کردن است. همه چیز برای کودکان حکم معما را دارد معمایی که خودشان از پاسخ دادن به آن عاجزند و برای همین دست به دامن بزرگترها می شوند. غافل از اینکه همین سوالات گاهی بزرگترها را هم حسابی گیج می کند.

ادامه نوشته »