بایگانی برچسب: چقدر رنگ رُژ تون قشنگه

چقدر رنگ رُژ شما قشنگه

امروز سوار يه تاكسى شدم صد متر جلو تر يه خانمى كنار خيابون ايستاده بود راننده ى تاكسى بوق زد و خانم رو سوار كرد چند ثانيه گذشت راننده تاكسى : چقدر رنگِ رژتون...

ادامه نوشته »