بایگانی برچسب: چه موادی را نباید در یخچال بگذاریم ؟

اینها را در یخچال نگذارید

این خوراکی ها را در یخچال نگذارید,ما عادت کرده ایم از یخچال مان به جای کمد استفاده کنیم. هر ماده خوراکی را در یخچال می گذاریم برای اینکه بتوانیم زودتر پیدایش کنیم. اما با این کار از انرژی یخچال...

ادامه نوشته »