بایگانی برچسب: کتک زدن همسر

داستان کتک زدن همسر

کتک زدن همسر

روزی به همسرم گفتم که برای شب مهمان دارم و باید تا شب که از سر کارم برمی گردم همه چیز را آماده و مرتب کرده باشی و غذا درست کرده باشی شرمنده مهمانها ..

ادامه نوشته »