بایگانی برچسب: کلیپ: در یک تعزیه در شهر خرم اباد شمر را کتک زدند