بایگانی برچسب: کلیپ قطع پا با ساطور در کهگیلوی و بور احمد