بایگانی برچسب: گرفتن پنالتی هواداران پرسپولیس را آتش زده بود!