بایگانی برچسب: گزارش علیفر

قوپی سرهنگ علیفر با فلسفه «زازا» در گزارش ایتالیا و ایرلند

قوپی سرهنگ علیفر با فلسفه «زازا» در گزارش ایتالیا و ایرلند

جناب سرهنگ با گزارش بازی ایتالیا و ایرلند، انتقامی سخت از منتقدانی که می گفتند او دیگر نباید فوتبال گزارش کند، گرفته است، در اوایل نیمه دوم بخشی جدید از تلاشش برای به روز بودن را رو کرد. او درباره نام زازا، بازیکن ایتالیا گفت:

ادامه نوشته »