بایگانی برچسب: گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت (شعر عاشقانه )