بایگانی برچسب: گلوله ای به سر کودک افغانی خورد ولی زنده ماند! +تصاویر