بایگانی برچسب: یادبودی برای ۸۸ کودک کشته شده در یک روستا