بایگانی برچسب: یکی از فانتزیام اینه که

فانتزی های من

فانتزی های من

فانتزی های من یکی از فانتزیام اینه روز آخر ترم که نشستـم سر کلاس استاد موقعی که داره حضور غیاب میکنه اسمِ منو بخونه بعد با صدای پر از درد و خسته بگم: “حاضر” ...

ادامه نوشته »