بایگانی برچسب: یک دقیقه سکوت

یک لحظه سکوت…

لحظه هایی هستند چه تنها و چه در جمع.. خودمان نیستیم.... روحمان می رود همانجا که... می خواهد ....بیصدا....بی هیاهو... همان لحظه هایی که راننده آژانس میگوید...

ادامه نوشته »