بایگانی برچسب: ۲۵ مجروح در برخورد اسکانیا با تانکر سوخت