بایگانی برچسب: Auction microphone Ronaldo threw it into the lake!